Drukuj 

Konkurs rozpoczyna się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 9.00

Patronat konkursu objęli:

- Starosta Lubliniecki

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki
  Częstochowskiej

- Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
  w Gliwicach

- Polskie Towarzystwo Matematyczne